سربلند
باشگاه هواداران
×

تخصص

ماجرای ترانه

سربلند

این نماهنگ با بازسازی وقایع تاریخی جنگ صفین و قیام مختار ثقفی اشاراتی به حوادث تاریخی صدر اسلام و عقب نشینی اهل حق دارد.

نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

متن ترانه

poet
حسین قربانی

خدعه‌ای ساده به هم ریخت صف یارانش
مانده تنها علی و حلقه عمارانش

عاقبت عدل فدا شد چو حَکَم گشت کسی
که نبود آگهی از شعبده مارانش

رسم خصم است و آن وعده بی تضمین است
سربلند آنکه به لبخند بدان بدبین است

مانده مختار و تنی چند ز سردارانش
وعده ای برد دل خیل هوادارانش

که امان یافت کسی کو سپر انداخت ولی
از دم تیغ گذر کرد سر یارانش

سنت این است که تغییر بدست بشر است
راه استادگی آموز که در آن ظفر است

عزم تغییر چو در باطن قومی آمد
بر عذابی که مقدر شده گاهی سپر است.

دیگر آثار: