مرگ بر آمریکای 93
باشگاه هواداران
×

تخصص

باشگاه ترانه و موسیقی راه  که سال گذشته  ترانه های “مرگ بر آمریکا” و “گزینه های روی میز ” را تولید کرده است در فراخوان امسال خود از شعرا و آهنگسازان دعوت کرده است با توجه به تقارن 13آبان امسال با عاشورای حسینی ؛اشعار و ملودی های خود را متناسب با فضای محرم به نشانی اینترنتی Rahnava.ir ارسال دارند.

همچنین از اهالی فکر و فرهنگ درخواست می شود”مضامین و مفاهیم ضد استکباری ” قابل ارائه در آثار شعری و موسیقایی را پیشنهاد کنند.

لطفاً خطاهای زیر را تصحیح و مجدد تلاش نمایید.
The temporary folder for the attachment field is not writable.

پسوند فایل های مورد قبول: doc,docx,pdf,txt,mp3,mp4,wav,flv.
حداکثر حجم فایل: 18mb.